भाई, आमी तुमकां सदांच याद करतात! मोपा विमानतळ हें तुमचें आनीक एक सपन पुराय जाता! तुमच्या आशिर्वादान आमकां गोंय आनी गोंयकारांच्या सेवेखातीर उर्बा मेळत रावूं! तुमकां मनाकाळजासावन आर्गां.

भाई, आमी तुमकां सदांच याद करतात! मोपा विमानतळ हें तुमचें आनीक एक सपन पुराय जाता! तुमच्या आशिर्वादान आमकां गोंय आनी गोंयकारांच्या सेवेखातीर उर्बा मेळत

Read More